Tagarchief: zillebeke

CHESTER FARM CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
vaartstraat
Google locatie NB – OL
50.82125, 2.901639
GPS NB – OL
50° 49′ 16.5″ , 2° 54′ 5.9″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

 

Beschrijving
Het ontwerp is van Edwin Lutyens in samenwerking met William Cowlishaw. Het terrein heeft een oppervlakte van 3045 m². De nagenoeg rechthoekige begraafplaats is omgeven met een bakstenen muur afgedekt met witte dekstenen. De graven liggen onregelmatig over het terrein verspreid.

Tegenover de begraafplaats lag een boerderij dat door de Britten Chester Farm werd genoemd. De begraafplaats werd gebruikt van maart 1915 tot november 1917. Doordat het een frontlijnbegraafplaats was werden de doden haastig door de vechtende troepen begraven. Vandaar de wanordelijke ligging van de graven. Het waren vooral slachtoffers van de gevechten in de omgeving van The Bluff (steile oever) langs beide zijden van het kanaal Ieper-Komen.

Er liggen 424 doden begraven.

Er liggen nu 311 Britten (6 onbekend), 21 Australiërs, 88 Canadezen (1 onbekend) en 4 Duitsers (2 onbekend).

Voor 6 slachtoffers werden Special Memorials Known / Believed to be buried in this cemetery  opgericht omdat hun graven niet teruggevonden werden.

Soldaat Alfred Bootham van het 2nd Bn. Manchester Regiment, is met de leeftijd van 16 jaar het jongste slachtoffer op deze begraafplaats.

Op de kaart

SPOILBANK CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Vaartstraat
Google locatie NB – OL
50.820139, 2.899722
GPS NB – OL
50° 49′ 12.5″, 2° 53′ 59″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats ligt aan de rand van het provinciedomein De Palingbeek.  Het ontwerp is van Edwin Lutyens in samenwerking met William Cowlishaw. Het terrein heeft een oppervlakte van 4160 m² en is omgeven met een bakstenen muur.

De naam van deze begraafplaats komt van de uitgegraven aarde (spoil banks – baggerhopen) van het kanaal van Ieper naar Komen, dat gebruikt werd voor de oevers van dit kanaal. Dit kanaal werd echter nooit gebruikt. Deze begraafplaats werd ook nog Chester Farm Lower Cemetery of Gordon Terrace Cemetery genoemd. Ze werd gebruikt van februari 1915 tot maart 1918, voor het begraven van vooral manschappen van het 2nd Suffolks Regiment die sneuvelden bij de verdediging van The Bluff (een hevig bevochten deel van het front aan het kanaal Ieper-Menen, vlak bij deze begraafplaats). Na de oorlog werden nog slachtoffers uit de omringende velden bijgezet. Eind 1914 sneed de frontlijn midden door de diepe kanaalsleuf van de vaart Ieper-Komen. Britse troepen bezetten The Bluff, een 9 m hoge bult op de rand van de sleuf, die rond 1870 kunstmatig was opgeworpen met vergraven gronden. Dit was één van de weinige plaatsen langs het front waar de geallieerden hoger lagen dan de Duitse linies. Van op The Bluff konden de Britten de nabije Duitse linies observeren en beschieten. Eind 1915 en in de loop van 1916 probeerden de Duitsers herhaaldelijk om de hoogte (Grosse Bastion) in te nemen via zware mijnexplosies. Na drie explosies op 14 februari 1916 werd het verdedigende Britse peloton van 50 soldaten, op 3 man na, uitgemoord. Op 2 maart 1916 wisten de Britten na een zorgvuldig voorbereide verrassingsaanval hun hoogte te heroveren. Helse mortierbeschietingen en dodelijke raids bleven dagelijkse kost. Een nieuwe, enorme Duitse explosie op 25 juli 1916 sloeg de hele bult weg, maar de Britten hielden stand. Ze antwoordden op hun beurt met kleinere, zeer gerichte mijnexplosies eind december 1916. De Duitse en Britse explosies hadden de hoogte omgetoverd tot een diepte met brede kraters. Na 1916 luwde het strijdtoneel. Beide legers nestelden zich in de steile flanken van de diepe kraters. Talrijke ondergrondse barricades beletten het uitgraven van nieuwe mijngangen. De toestand bleef de laatste oorlogsjaren vrijwel onveranderd.

Er liggen 520 doden waarvan 125 onbekenden.

Er liggen 436 Britten (113 onbekend), 68 Australiërs (6 onbekend) en 16 Canadezen (6 onbekend).

Voor 11 doden werden Special Memorials Known / Believed to be buried in this cemetery  opgericht, omdat men aanneemt dat ze zich onder de naamloze grafzerken bevinden. Deze grafzerken staan links en rechts van de ingang opgesteld.

Op de kaart

BLAUWEPOORT FARM CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Komenseweg
Google locatie NB – OL
50.82930, 2.90810
GPS NB – OL
50°49’46.0” – 02°54’29.1”
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Ontworpen door Edwin Lutyens in samenwerking met William Cowlishaw. Deze kleine begraafplaats heeft een oppervlakte van 1097 m² en heeft een onregelmatige vorm.

De begraafplaats ligt vlak bij de “Blauwepoorthoeve”. Ze werd in november 1914 door de Franse Chasseurs Alpins opgestart. Britse gevechtstroepen gebruikten ze tussen februari 1915 en februari 1916. De graven liggen onregelmatig verspreid met veel ruimte tussenin.

Er worden 90 Britse doden herdacht (8 onbekend). De meesten behoorden bij het Staffordshire Regiment, het Norfolk Highland Regiment of het Scottish Highland Regiment.

Op de kaart

LARCH WOOD/RAILWAY CUTTING CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Veldweg perseweide
Google locatie NB – OL
50.82771, 2.92373
GPS NB – OL
50°49’40.4” – 02°55’24.4”
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats is bereikbaar via een landweg Perseweg, die uitkomt in de Komenseweg tussen de Vaartstraat en de Verbrandemolenstraat, van 160 m en een spoorwegovergang. Vanaf de ingang loopt er een graspad van 80 m naar het gedeelte met de graven. Het ontwerp is van Edwin Lutyens in samenwerking met William Cowlishaw. Het terrein heeft een oppervlakte van 2736 m² en wordt omgeven door een bakstenen muur.

Larch Wood is afgeleid van een lariksbosje dat iets ten zuiden van de begraafplaats lag. In dit gebied werden als schuiloord tunnels gegraven die in 1917 gebruikt werden als hoofdkwartieren en medische posten. De 46th (North Midland) Division en de 1st Dorsets startten de begraafplaats in april 1915. Ze werd gebruikt tot aan het Duitse lenteoffensief in april 1918. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats uitgebreid met graven uit de slagvelden rond Ieper en uit Duitse begraafplaatsen elders in het land.

Er worden 857 doden herdacht, warvan 321 onbekenden.

Er liggen nu 734 Britten (299 onbekend), 86 Canadezen (10 onbekend), 36 Australiërs (12 onbekend) en 1 Duitser begraven.

82 doden worden herdacht met Special Memorials Known / Believed to be buried in this cemetery  omdat hun graven niet meer teruggevonden kon worden

5 Andere slachtoffers, die oorspronkelijk op een Duitse begraafplaats lagen maar waarvan men de graven ook niet meer terugvond, worden herdacht met een Duhallow Block witte vierkante steen met de vermelding van de oorspronkelijke begraafplaats

Op de kaart.

ZILLEBEKE CHURCHYARD

ZILLEBEKE CHURCHYARD
Plaats
Zillebeke
Adres
Links van de kerk van Zillebeke
Google locatie NB – OL
50.835694, 2.922389
GPS NB – OL
50° 50′ 8.5″ – 2° 55′ 20.6″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Op het gemeentelijk kerkhof ligt een perk met 32 Commonwealth gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Het ligt aan de noordzijde van de kerk en werd ontworpen door William Cowlishaw, het heeft een oppervlakte van 743 m² .

Opvallend is dat er 17 officieren, 14 behoorden tot de Foot Guards of de Household Cavalry die stierven in 1914, begraven liggen waarvan Luitenant Kolonel Arthur de Courcy Scott de hoogste in graad is. Twee van hen hebben, volgens de wens van hun familie, een privaat graf. 2nd Lt.-baron-Alexis G. De Gunzburg ligt begraven onder een grote arduinen zerk. Barones de Gunzburg gaf in 1924 de klok ‘Alexis’ als herinnering aan haar zoon aan de kerk. -Lt. JOHN H.G. LEE STEERE heeft een arduinen kruis als grafsteen. Samen met Luitenant Steere werd zijn aangetrouwde neef, Kapitein Symes-Thompson, die ook tot de Grenadier Guards behoorde, herdacht. Op de zerk van Lt. Col. Gordon Chesney Wilson staat volgende opvallend mooie epitaaf : “Life is a city of crooked streets Dead is the market place where all men meet”

Er worden 32 Commonwealthdoden herdacht,

Er liggen 26 Britten (6 onbekend) en 6 Canadezen.

Voor 2 Britten werden Special Memorials Known to be buried in this cemetery  opgericht omdat hun graven door artillerievuur vernietigd werden.

Op de kaart

BIRR CROSS ROADS CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Meenseweg 429
Google locatie NB – OL
50.847083, 2.928306
GPS NB – OL
50° 50′ 49.5″ – 2° 55′ 41.9″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats is ontworpen door Edwin Lutyens en heeft een oppervlakte van 2711 m². De toegang wordt geflankeerd door twee witte zuilen.

Het gebied bleef het grootste deel van de oorlog in geallieerde handen. Birr Cross Roads was de naam van een kruispunt dat door de 1st Leinsters genoemd werd naar hun depot in Ierland. In augustus 1917 begon een verbandpost (Field Ambulance) met de aanleg van de begraafplaats. Tijdens het Duits Lenteoffensief in het voorjaar van 1918 viel het gebied nog even in handen van de Duitsers. Na de oorlog werd de begraafplaats uitgebreid met doden uit de omliggende slagvelden en enkele kleinere begraafplaatsen.

Er worden 834 doden herdacht, waarvan 336 niet geïdentificeerd konden worden.

Er liggen  661 Britten (289 onbekend), 143 Australiërs (31 onbekend), 16 Canadezen (12 onbekend), 12 Nieuw-Zeelanders (3 onbekend), 1 niet geïdentificeerde Zuid-Afrikaan en 1 Belg.

9 doden worden herdacht met Special Memorials Known to be buried in this cemetery omdat aangenomen wordt dat ze onder de naamloze graven begraven liggen.

Voor 18 andere slachtoffers werd een Duhalow Block witte vierkante steen met de vermelding van de oorspronkelijke begraafplaats opgericht, maar hun graven door artillerievuur vernield raakten en niet meer teruggevonden werden.

De Belgische sergeant Camille de Wattine was tolk bij het Britse leger. Hij wordt herdacht met een franstalige gedenksteen (A la mémoire de…), omdat zijn oorspronkelijke graf niet meer gevonden werd. Hij overleed als 22-jarige op 29 september 1918.

Op de kaart

POTIJZE CHATEAU LAWN CEMETERY

Plaats
Ieper
Adres
Zonnebeekseweg
Google locatie NB – OL
50.861222, 2.91525
GPS NB – OL
50° 51′ 40.4″ – 2° 54′ 54.9″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield. Deze begraafplaats vormt samen met de ernaast liggende Potijze Chateau Grounds Cemetery één geheel, enkel gescheiden door een niveauverschil en een pad. De gezamenlijke oppervlakte van beide begraafplaatsen is ongeveer 3985 m² en ze worden rondom begrensd met een bakstenen muur. De begraafplaats is bereikbaar langs een pad van 55 m, dat tussen de huizen verscholen ligt. Langs dit pad bereik je ook het 150 m noordwestelijker gelegen Potijze Chateau Wood Cemetery.

De begraafplaats werd gebruikt tussen mei en december 1915 en tussen juli 1917 en oktober 1918. Het gehucht Potyze was bijna de hele oorlog in Britse handen. De begraafplaats lag in het domein van het kasteel dat de Britten White Château noemden. Niettegenstaande dat het kasteel dikwijls artilleriebeschietingen te verduren had, was het ingericht als een Advanced Dressing Station (medische post). De gewonden die het niet haalden werden hier dan begraven. Tijdens de Tweede Slag om Ieper (voorjaar 1915) waren er ook de hoofdkwartieren van de 27ste divisie gevestigd. Op de eerste verdieping was een observatiepost ingericht.

Er zijn 229 slachtoffers begraven waaronder 29 die niet geïdentificeerd konden worden.

Er liggen 191 Britten (29 onbekend), 4 Australiërs, 22 Canadezen, 9 Zuid-Afrikanen en 3 Duitsers.

Eén Brit wordt herdacht met een Special Memorial Believed to be buried in this cemetery. Men neemt aan dat hij zich onder een naamloze grafsteen bevindt.

Op de kaart

SANCTUARY WOOD CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Canadalaan
Google locatie NB – OL
50.838083, 2.94375
GPS NB – OL
50° 50′ 17.1″ – 2° 56′ 37.5″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats ligt anderhalve kilometer ten oosten van het dorpscentrum, op een hellend terrein nabij Hill 62. De begraafplaats is ontworpen door Edwin Lutyens en heeft een oppervlakte van ongeveer 7000 m².  Het grondplan van de begraafplaats heeft de vorm van een cirkelsegment. De begraafplaats heeft een rechthoekig toegangsgebouw.

Ten noordoosten van de begraafplaats ligt een bos, door de Engelsen “Sanctuary Wood” genoemd. Tijdens de Eerste Slag om Ieper, eind 1914, konden de militair hier immers uitrusten.  In de periode mei-augustus 1915 ontstonden er drie kleine Britse begraafplaatsen, twee aan de westkant, één aan de oostkant. De drie begraafplaatsen werden vernield, enkel van de tweede restten nog sporen. Dit vormde de basis van de huidige begraafplaats. Tegen het eind van de oorlog lagen er 137 mannen, waarvan men er 88 niet meer exact kon lokaliseren. De begraafplaats werd in de periode 1927-1932 uitgebreid met graven die werden overgebracht, hoofdzakelijk uit de slagvelden van Ieper. Er werden voorts graven overgebracht uit verschillende omliggende kerkhoven. Na de oorlog werd ten noorden van de weg de Canadalaan of “Maple Avenue” aangelegd voor de bereikbaarheid van deze begraafplaats en het nabijgelegenCanadian Hill 62 (Sanctuary Wood) Memorial.

Er worden 1990 doden herdacht, waarvan meer dan 1300 niet geïdentificeerd.

Volgende nationaliteiten liggen hier begraven: Verenigd Koninkrijk : 1734 Canada : 145 Australië : 88 Nieuw-Zeeland : 18 Zuid-Afrika : 3

Op de kaart

HOOGE CRATER CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Meenseweg
Google locatie NB – OL
50.845167, 2.942639
GPS NB – OL
50° 50′ 42.6″ – 2° 56′ 33.5″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats is ontworpen door Edwin Lutyens. Het terrein heeft een oppervlakte van 14.263 m².

Vlakbij stond het kasteel van de familie de Vinck, door de Britten “Hooge Chateau” genoemd. Bij een artillerie-aanval op het kasteel op 31 oktober 1914 kwam bijna de hele staf van de Britse 1ste en 2de visie om het leven. Vanaf 1915 ging het kasteel en zijn omgeving meermaals over naar de andere partij. Op initiatief van de “burial officer” van de 7de divisie begonnen de Britten in oktober 1917 met de aanleg van de begraafplaats. Oorspronkelijk waren er 76 graven. In april 1918 ging het Hooge bij het Duitse Lenteoffensief echter weer naar de Duitsers. Bij het geallieerd eindoffensief werd de locatie definitief bevrijd op 28 augustus 1918. Na de oorlog werd de begraafplaats uitgebreid met graven uit de slagvelden en uit verschillende kleinere begraafplaatsen die werden ontruimd.

Er worden 5.923 doden herdacht (waarvan 3578, ofwel 60%, niet geïdentificeerd konden worden).

Er liggen nu 5183 Britten (3321 onbekend), 513 Australiërs (178 onbekend), 105 Canadezen (36 onbekend) en 121 Nieuw-Zeelanders (43 onbekend).

Er zijn Special Memorials Known to be buried in this cemetery opgericht voor 31 doden uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Zij bevinden zich vermoedelijk onder de niet geïdentificeerde doden.

Met 14 Special Memorials en een Duhallow Block witte vierkante steen met de vermelding van de oorspronkelijke begraafplaats  worden 12 Britten herdacht, die op La Chappelle Farm begraven lagen, maar waar hun graf niet meer teruggevonden werd en twee Britten, wiens graf verloren ging op Kruiseecke German Cemetery.

Op de kaart

 

BEDFORD HOUSE CEMETERY

Plaats
Zillebeke
Adres
Rijselseweg
Google locatie NB – OL
50.829011, 02.891420
GPS NB – OL
50°49’44.4” – 02°53’29.1”
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Is één van de grotere Britse begraafplaatsen rond Ieper, het heeft een oppervlakte van 25.765 m², het ontwerp is van de hand van Wilfrid Von Berg.

De begraafplaats is genoemd naar Bedford House of Woodcote House, de naam die de Engelsen gaven aan het voormalige Kasteel Rosendael. Tijdens de hele duur van de Eerste Wereldoorlog bleef het domein achter het front en kwam dus niet in Duitse handen, maar toch raakte het uiteindelijk vernield door artillerie. De geallieerden gebruikten het landhuis als veldhospitaal en als hoofdkwartier.

In totaal liggen er 5144 gesneuvelden, waarvan 3011 niet geïdentificeerd.

Er liggen nu 4425 Britten, 390 Canadezen, 249 Australiërs, 36 Nieuw-Zeelanders, 21 Zuid-Afrikanen, 21 Indiërs en 2 Duitsers.

Voor 20 militairen werden speciale gedenkstenen, opgericht omdat men aanneemt dat ze zich onder de naamloze graven bevinden.

Vijfentwintig anderen worden herdacht met een Duhallow Block, omdat zij oorspronkelijk elders begraven waren maar niet meer teruggevonden werden omdat hun graven door artillerievuur vernietigd waren.

Voor nog twee andere militairen werden ook Special Memorials opgericht met de vermelding van hun oorspronkelijke begraafplaats.

Op de kaart
null

foto © amateurfotograaf Peter