Tagarchief: sluizen

EERSTE STEEN VAN HET KONING ALBERT I MONUMENT

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Albert I monument, Sluizen
Google locatie NB – OL
51.135967, 02.755900
GPS NB – OL
51°08’09.5”, 02°45’21.2”
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
De ‘eerste steen’ bevindt zicht aan de linkerkant van de toegang tot de wandelgalerij. De steen draagt volgend Latijns opschrift : “Die VIII Augusti MCMXXXVII positus est hic primarius lapis”.

Op de kaart

NIEUPORT MEMORIAL ‘MEMORIAL TO THE MISSING’

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Westendelaan
Google locatie NB – OL
51.136956, 2.755631
GPS NB – OL
51° 8′ 13.04″ N, 2° 45′ 20.27″
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Dit is een van de 14 ‘memorials to the missing’, waarop de namen van de vermisten van een hele frontzone zouden worden gegraveerd.  Voor de Ieper- en Wijtschateboog, betreft het vier ‘memorials’, nl. de Menenpoort in Ieper, het Tyne Cot Memorial en de twee ‘New Zealand Memorials to the Missing’: op Buttes New British Cemetery en Messines Ridge British Cemetery.

Iets meer ten zuiden, net over de taalgrens, ligt het Memorial van Ploegsteert.
Helemaal in het noorden van de Westhoek tenslotte worden 548 Britten herdacht op dit gedenkteken in Nieuwpoort.
Het gedenkteken is ontworpen door de Schotse architect William Bryce Binnie en is een 8-meter hoge zuil van Euvillesteen. De namen die herdacht worden zijn te lezen op gegoten bronzen panelen rond de basis van de zuil. Drie leeuwen, gebeeldhouwd door de Britse beeldhouwer Charles Sargeant Jagger, houden de wacht op de hoeken van het driehoekige geplaveid platform waarop het gedenkteken geplaatst is. Het monument werd onthuld op 1 juli 1928 door Sir George MacDonogh, MacDonogh was stafofficier en generaal geweest voor de directie van de militaire inlichtingendienst gedurende het grootste deel van de oorlog en werd benoemd tot adjudant-generaal van de strijdkrachten in september 1918.

Het is gelegen nabij de monding van de rivier de IJzer. Het monument bevat 548 namen van Britse officieren en mannen zonder bekend graf die in 1914 gedood werden bij de belegering van Antwerpen of de verdediging van dit deel van hetwestfront van juni tot november 1917. Degenen die in 1914 vochten waren lid van de Royal Naval Division. De gevechten in 1917, toen het 15e Legerkorps de lijn van Sint-Joris naar de zee verdedigde, betrof inclusief het Duitse gebruik van chemische wapens, zoals mosterdgas en Blaukreuz.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

GEDENKZUIL FRANSE 81STE TERRITORIALE INFANTERIEDIVISIE

GEDENKZUIL FRANSE 81STE TERRITORIALE INFANTERIEDIVISIE
Plaats
Nieuwpoort
Adres
Brugse vaart – Gravensluis (op het kruispunt)
Google locatie NB – OL
51.13608, 2.75789
GPS NB – OL
51°08’09.3” – 02°45’29.0”
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Frans

Beschrijving
De gedenkzuil van de Franse 81ste territoriale infanteriedivisie is uit hardsteen gemaakt en staat op een sokkel op een schuin oplopend platform. Bekleed met beige faïencetegels en afgeboord met de Franse driekleur, staat een veelhoekige spitsnaald op een wat bredere meerledige sokkel, uitgevoerd in de hardsteen. Op de spitszuil: -op de voorkant “R.F.”, bronzen kruis met twee elkaar kruisende zwaarden -in het midden een vrouwenportret ‘Marianne’ voorstellend en daarrond “République Française”, “Aux morts de la 81e D.I.T.”. Op de sokkel: -op de voorkant: “E.M. 81e D.I.T. 11e 12e 14e 16e R.I.T. 29e R.A.C. 2/1 T. Gén. 9e Cuir. 2e T.E.M. 2e S.I.M.” -op de zijkant: “Spahis Auxiliaires” met ingegrifte blauw beschilderde letters.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

IJZERGEDENKTEKEN

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Sluizen Plein bij Sluizenbrug
Google locatie NB – OL
51.13435, 2.75788
GPS NB – OL
51°08’03.3” – 02°45’27.8”
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Dit gedenkteken werd gemaakt door Pieter Braecke. Het stelt een vrouw voor die, boven op een zuil, afgewend van de vijand, de Belgische kroon beschermend in de handen houdt. De vier figuren rond het gedenkteken verbeelden de weerstand voorgesteld door een blinde, een gekwetste, een zieke en een weerbare soldaat.
Op een cirkelvormig verhoog bestaande uit drie treden en een bloemperk staat een hoge trapeziumvormige sokkel, met op de top het beeld van een vrouw. De sokkel heeft op de zijden een soort steunberen, die naar boven toe versmallen en ze dragen elk een monolithisch beeld geplaatst achter een rechthoekige steen. Zij stellen vier gelauwerde soldaten voor: een gekwetste, een blinde, één met decoraties en één met een leeuw. Ze rijzen als het ware op uit de gebeeldhouwd de korenhalmen. Tussen de beelden op de hoeken van de sokkel zijn vooruitstekende gedenkplaten aangebracht. Op de top staat een vrouw op drie symbolische vuurmonden; zij is gehuld in een kapmantel, houdt het hoofd afgewend, daarbij een S-vormige beweging makend; in de handen houdt ze met een beschermend gebaar de Belgische kroon. Volledig uitgevoerd in hardsteen. Op de stenen voor de beelden staan afwisselend “Yser 1914-1918”, “IJzer 1914-1918” en eenmaal “14-1918”. Op de gedenkplaten van de sokkel staat telkens het Belgische wapenschild met bijstukken uitgehouwen en van links naar rechts de volgende teksten: “Union-Force”, “Belgium”; “Union-Force”, “Belgique”; “Eendracht-Macht”, “België” en eenmaal staat de portretbuste van de prins de Merode afgebeeld met de volgende tekst: “Erigé – par Ligue Nationale Souvenir”, “Voorzitter Prins Merode”, “Président Prince de Merode”, twee kruisen, “Opgericht door Herinnerings Nationale Bond -1930-“. Op elk der blokken van de sokkel zijn er twee rijen V’s uitgehouwen. Op de kanonlopen onder het beeld: “France”, “België”, “Engeland”. H. 1149 cm x diameter 1005 cm Uitvoering: Pieter Braecke (beeldhouwer) (gesigneerd) Het monument werd onthuld op 26 oktober 1930 in aanwezigheid van minister Ch. De Broqueville. Oorspronkelijk was er in de kroon die door de centrale figuur wordt gedragen, een elektrische lamp die van het beeld een baken wilde maken. De opdrachtgever was de Nationale Bond van het Aandenken aan de Belgische soldaten in IJzerslag gesneuveld.

Op de Kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

GEDENKTEKEN LEOPOLD CALBERG

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Sluizen
Google locatie NB – OL
51.13423, 2.75799
GPS NB – OL
51°08’02.6” – 02°45’28.1”
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Een rechthoekige gemetselde gedenksteen met daarop een hardstenen plaat herinnert aan Luitenant L. Calberg : “Ici est tombé le 16 Octobre 1917 le lieutenant du génie Belge Léopold Calberg des sapeurs pontoniers R.I.P.”

Op de kaart
null

foto © amateurfotograaf Peter

NAAMSTEEN ONDERWATERZETTING

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Sluizen
Google locatie NB – OL
51.13367, 2.75750
GPS NB – OL
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Vierkant steen nav de onderwaterzetting in oktober 1914

Het gebied ten westen van de IJzer vormt een waterrijke laagvlakte. Zonder de duinen en een ingewikkeld stelsel afwateringskanalen, sluizen en verlaten zou dit gebied onder water lopen. Het kernstuk van dit alles ligt bij de ‘Ganzenpoot’, het sluizencomplex te Nieuwpoort. Op 18 oktober 1914 stonden 75000 manschappen van het Belgisch leger opgesteld langs een front van 40 km langs de IJzer en het kanaal Ieper-IJzer (tot Steenstrate). De Duitse staf wilde de kanaalhavens Calais, Duinkerke, … veroveren om zo de aanvoer van geallieerde troepen en voorraden vanuit Engeland af te snijden. Een eerste poging om dit te beletten, gebeurde op bevel van generaal Dossin op 20 oktober. Door een inundatie via de verlaten van het ‘springsas’ van de Oude IJzer op 21 oktober liep de polder van Nieuwendamme onder water. Dit gebeurde door de spontane medewerking van de Nieuwpoortse schipper Hendrik Geeraert. Op 22 oktober staken Duitse troepen de IJzer over nabij de bocht van Tervate. Belgische tegenaanvallen slaagden er niet in de Duitsers terug over de gekanaliseerde IJzer te krijgen. Op 25 tot 29 oktober vielen de Duitse aanvallen voorlopig stil. Op 26 oktober trokken de Belgen zich terug op/achter de berm van de spoorlijn van Diksmuide naar Nieuwpoort. De Veurnse onderzoeksrechter Feys suggereerde kolonel Wielemans, chef bij het hoofdkwartier van het Belgisch leger, een inundatie van het gebied tussen de spoorweg en de IJzer. Feys stelde ook voor om beroep te doen op de technische kennis van Karel Cogge, toezichter van de Veurnse Noordwatering. Cogge verstrekte de militaire overheid de technische bijzonderheden voor het overstromingsplan en legde ter plaatse de modaliteiten vast die men moest volgen. Alle openingen onder spoorwegberm werden gedicht. Men probeerde op 27 oktober via de oude Veurnesluis een eerste keer het terrein tussen de spoorwegberm en de gekanaliseerde IJzer te inunderen. Dit leverde niet voldoende resultaat op. Op 29 oktober om 19.30 uur opende schipper Hendrik Geeraert en enkele manschappen van de genie onder leiding van kapitein Umé het verlaat van de Noordvaart. Tijdens het hoogtij stroomden miljoenen liters zeewater de Noordvaart in. Langzaam liep het terrein onder water. Tegen middernacht werd het verlaat gesloten om te beletten dat het water terug zeewaarts zou stromen bij laagtij. Deze handelingen zouden gedurende vier jaar geregeld herhaald worden om de inundatie op peil te houden… Het hernieuwde Duitse offensief van 30 oktober werd letterlijk versmoord. Het gebied tussen de spoorwegberm en de IJzer werd een zompig gebied met eilandjes temidden van een blank gebied dat op de meeste plaatsen slechts enkele tientallen cm onder water stond. Na enkele weken van harde gevechten stabiliseerde het front zich hier meer dan op andere plaatsen. Het beperkte de Belgische verliezen door beschietingen maar het tastte de gezondheid aan van de soldaten die hun dagen in deze modderomgeving moesten doorbrengen.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

GEDENKPLAAT F SCHUILPLAATS DER SLUISWACHTERS, CIE SAPEURS-POTONNIERS

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Sluizen
Google locatie NB – OL
51.133194, 02.757250
GPS NB – OL
51°07’59.5” – 02°45’26.1”
Categorie 1
Gedenkteken
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Rechthoekige bronzen plaat met rondgebogen bovenzijde en vlakke uiteinden, eenvoudige omlijsting. In de rondboog een helm en een anker in vlakreliëf, “1914-1918”, daaronder “Cie des Sapeurs-Pontonniers”, “F Schuilplaats der Sluiswachters”, “Abri des éclusiers”, op de boord: “Voir mémorial de la tour Saint Laurent”, “Zie memoriaal Sint Laurenstoren”. Uitgevoerd in vlakreliëf.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

 

SLUIZENCOMPLEX DE GANZEPOOT

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Sluizen
Google locatie NB – OL
51.134722, 2.756389
GPS NB – OL
51° 8′ 5″ – 2° 45′ 23″
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Het gebied ten westen van de IJzer vormt een waterrijke laagvlakte. Zonder de duinen en een ingewikkeld stelsel afwateringskanalen, sluizen en verlaten zou dit gebied onder water lopen. Het kernstuk van dit alles ligt bij de ‘Ganzenpoot’, het sluizencomplex te Nieuwpoort. Op 18 oktober 1914 stonden 75000 manschappen van het Belgisch leger opgesteld langs een front van 40 km langs de IJzer en het kanaal Ieper-IJzer (tot Steenstrate). De Duitse staf wilde de kanaalhavens Calais, Duinkerke, … veroveren om zo de aanvoer van geallieerde troepen en voorraden vanuit Engeland af te snijden. Een eerste poging om dit te beletten, gebeurde op bevel van generaal Dossin op 20 oktober. Door een inundatie via de verlaten van het ‘springsas’ van de Oude IJzer op 21 oktober liep de polder van Nieuwendamme onder water. Dit gebeurde door de spontane medewerking van de Nieuwpoortse schipper Hendrik Geeraert. Op 22 oktober staken Duitse troepen de IJzer over nabij de bocht van Tervate. Belgische tegenaanvallen slaagden er niet in de Duitsers terug over de gekanaliseerde IJzer te krijgen. Op 25 tot 29 oktober vielen de Duitse aanvallen voorlopig stil. Op 26 oktober trokken de Belgen zich terug op/achter de berm van de spoorlijn van Diksmuide naar Nieuwpoort. De Veurnse onderzoeksrechter Feys suggereerde kolonel Wielemans, chef bij het hoofdkwartier van het Belgisch leger, een inundatie van het gebied tussen de spoorweg en de IJzer. Feys stelde ook voor om beroep te doen op de technische kennis van Karel Cogge, toezichter van de Veurnse Noordwatering. Cogge verstrekte de militaire overheid de technische bijzonderheden voor het overstromingsplan en legde ter plaatse de modaliteiten vast die men moest volgen. Alle openingen onder spoorwegberm werden gedicht. Men probeerde op 27 oktober via de oude Veurnesluis een eerste keer het terrein tussen de spoorwegberm en de gekanaliseerde IJzer te inunderen. Dit leverde niet voldoende resultaat op. Op 29 oktober om 19.30 uur opende schipper Hendrik Geeraert en enkele manschappen van de genie onder leiding van kapitein Umé het verlaat van de Noordvaart. Tijdens het hoogtij stroomden miljoenen liters zeewater de Noordvaart in. Langzaam liep het terrein onder water. Tegen middernacht werd het verlaat gesloten om te beletten dat het water terug zeewaarts zou stromen bij laagtij. Deze handelingen zouden gedurende vier jaar geregeld herhaald worden om de inundatie op peil te houden… Het hernieuwde Duitse offensief van 30 oktober werd letterlijk versmoord. Het gebied tussen de spoorwegberm en de IJzer werd een zompig gebied met eilandjes temidden van een blank gebied dat op de meeste plaatsen slechts enkele tientallen cm onder water stond. Na enkele weken van harde gevechten stabiliseerde het front zich hier meer dan op andere plaatsen. Het beperkte de Belgische verliezen door beschietingen maar het tastte de gezondheid aan van de soldaten die hun dagen in deze modderomgeving moesten doorbrengen.

Van links naar rechts ziet men:

  • De Overlaat van het Nieuwbedelf (ook ‘Overlaat van de Grote Westwatering’ genoemd): bestaat uit drie openingen en verzorgt de afwatering van de polders tussen de duinen en de Plassendalevaart.
  • Het Gravensas: scheepvaartsluis die aansluiting geeft op de Plassendalevaart, de scheepsverbinding met de oostkust (Oostende en Brugge).
  • Het Springsas: origineel een spuisluis die de afwatering verzorgt van de Kreek van Nieuwendamme, de vroegere, meanderende IJzer. De opbouw van dit kunstwerk vóór 1914 was beduidend verschillend van het huidig uitzicht maar er zijn gelukkig nog enkele merkwaardige herinneringen verwerkt in de heropbouw.
  • Het Iepersas: niet meer gebruikte scheepvaartsluis met links een overlaat met vijf openingen. Langs hier mondt de IJzer, nu een gekanaliseerde rivier, uit in de IJzermonding.
  • De Overlaat van Veurne-Ambacht of Noordvaart: via deze overlaat met acht openingen zetten schipper Hendrik Geeraerten kapitein Fernand Umé het gebied tussen de IJzer en de spoorweglijn Nieuwpoort-Diksmuide op 29 oktober 1914 onder water.
  • Het Veurnesas: scheepvaartsluis met rechts een overlaat met vier openingen. Geeft toegang tot de Veurnevaart: ontsluit de Westkust, stroomt door Veurne en verbindt Nieuwpoort met Duinkerke

Op de kaart

nullµ

foto © amateurfotograaf Peter