Tagarchief: Nieuwpoort

EERSTE STEEN VAN HET KONING ALBERT I MONUMENT

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Albert I monument, Sluizen
Google locatie NB – OL
51.135967, 02.755900
GPS NB – OL
51°08’09.5”, 02°45’21.2”
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
De ‘eerste steen’ bevindt zicht aan de linkerkant van de toegang tot de wandelgalerij. De steen draagt volgend Latijns opschrift : “Die VIII Augusti MCMXXXVII positus est hic primarius lapis”.

Op de kaart

BAKSTENEN MET DE NAMEN VAN DE GEVECHTSLOCATIES AAN HET IJZERFRONT

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Albert I monument Sluizen
Google locatie NB – OL
51.136017, 02.755867
GPS NB – OL
51°08’09.7” – 02°45’21.1”
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Het Albert I werd opgetrokken met bakstenen van groot formaat, vervaardigd uit klei gedolven op diverse plaatsen aan het Ijzerfront. In de muren zitten bakstenen verspreid met daarin de gegrifte namen van slagvelden op het Ijzerfront waar de klei werd gedolven. In talrijke stenen zitten nog restanten van scherven afkomstig van artilleriegranaten. “St Joris” “Boyau de la Mort” “Boesinghe Sas” “Ter Stille” “Violette” “Cavalier Dixmuide” “Tervaete”

Op de kaart

Rondom het sluizen complex “de Ganzenpoot” te Nieuwpoort 20/09/2014

Een impressie van de wandeling die ik maakte rondom het sluizen Complex de Ganzenpoot te Nieuwpoort

Alle foto’s zijn copyright by © Amateurfotograaf Peter

ALBERT 1 MONUMENT

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Kustweg 1
Google locatie NB – OL
51.13601, 2.75587
GPS NB – OL
51° 8′ 10″ – 2° 45′ 20″
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Het Koning Albertmonument werd opgericht op initiatief en met steun van de oudstrijdersverenigingen van de Eerste Wereldoorlog. De boorden van de IJzer werden als plaats hiervoor gekozen om de grote rol die de stroom tijdens deze oorlog speelde.
Het gedenkteken dateert uit 1938 en is een ontwerp van Julien de Ridder. De beeldhouwer is Karel Aubroeck. Het werd op 24 juli 1938 onthuld in aanwezigheid van Koningin Elisabeth, Koning Leopold III, Prins Karel, Prins Boudewijn en Prinses Josephine Charlotte.

Het monument is cirkelvormig en heeft een diameter van 30m. Twintig zuilen van baksteen uit de IJzervallei dragen een ringbalk van 100m omtrek, boven een kruisvormig terras met een oppervlakte van 2500 m² . Boven op de ringbalk is een wandelgang met oriëntatietafels, die een prachtig uitzicht over de IJzervlakte biedt.

In het midden van de rotonde staat het beeld van Koning Albert I te paard op een hoge rechthoekige bakstenen sokkel. Het metselwerk vertoont over de hele oppervlakte een afwisseling tussen in- en uitspringende stenen. Op de binnenzijde van de zuilen en de rondgang staan de namen aangegeven van de plaatsen waar de klei voor de baksteen werd gedolven. Zij verwijzen allemaal naar plaatsen waar slag werd geleverd.

Aan de linkerbuitenzijde van het toegangsgebouw is in de muur de ‘eerste steen’ uit witte natuursteen aangebracht. Op de binnenzijde van de rondgang staan twee gedichten in gouden letters. Een reeks ambachten en beroepen wordt hier op allegorische wijze voorgesteld, aan de buitenzijde.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

NIEUPORT MEMORIAL ‘MEMORIAL TO THE MISSING’

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Westendelaan
Google locatie NB – OL
51.136956, 2.755631
GPS NB – OL
51° 8′ 13.04″ N, 2° 45′ 20.27″
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Dit is een van de 14 ‘memorials to the missing’, waarop de namen van de vermisten van een hele frontzone zouden worden gegraveerd.  Voor de Ieper- en Wijtschateboog, betreft het vier ‘memorials’, nl. de Menenpoort in Ieper, het Tyne Cot Memorial en de twee ‘New Zealand Memorials to the Missing’: op Buttes New British Cemetery en Messines Ridge British Cemetery.

Iets meer ten zuiden, net over de taalgrens, ligt het Memorial van Ploegsteert.
Helemaal in het noorden van de Westhoek tenslotte worden 548 Britten herdacht op dit gedenkteken in Nieuwpoort.
Het gedenkteken is ontworpen door de Schotse architect William Bryce Binnie en is een 8-meter hoge zuil van Euvillesteen. De namen die herdacht worden zijn te lezen op gegoten bronzen panelen rond de basis van de zuil. Drie leeuwen, gebeeldhouwd door de Britse beeldhouwer Charles Sargeant Jagger, houden de wacht op de hoeken van het driehoekige geplaveid platform waarop het gedenkteken geplaatst is. Het monument werd onthuld op 1 juli 1928 door Sir George MacDonogh, MacDonogh was stafofficier en generaal geweest voor de directie van de militaire inlichtingendienst gedurende het grootste deel van de oorlog en werd benoemd tot adjudant-generaal van de strijdkrachten in september 1918.

Het is gelegen nabij de monding van de rivier de IJzer. Het monument bevat 548 namen van Britse officieren en mannen zonder bekend graf die in 1914 gedood werden bij de belegering van Antwerpen of de verdediging van dit deel van hetwestfront van juni tot november 1917. Degenen die in 1914 vochten waren lid van de Royal Naval Division. De gevechten in 1917, toen het 15e Legerkorps de lijn van Sint-Joris naar de zee verdedigde, betrof inclusief het Duitse gebruik van chemische wapens, zoals mosterdgas en Blaukreuz.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

DEMARCATIE PAAL NR. 2

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Westendelaan
Google locatie NB – OL
51.138410, 2.755795
GPS NB – OL
51°08’17.4” – 02°45’21.7”
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
De verste Duitse opmars tussen de Noordzee en de Zwitserse grens werd in de jaren 1922-1925 aangeduid met ‘demarcatiepalen’ op de belangrijkste punten. Het zijn granieten zuiltjes van ongeveer een meter hoog, met bovenaan een helm op een lauwerkrans met de naam van de frontsector, op drie zijden een zin (Frans, Nederlands, Engels), met links een veldfles en rechts een gasmasker en op de hoeken een handgranaat en een lauwertak. De noordelijkste demarcatiepaal van het westfront is te vinden in Nieuwpoort-bad nabij de linkeroever van de havengeul. De zuidelijkste demarcatiepaal van de Westhoek bevindt zich in Loker. Op de meeste plaatsen werd de oorspronkelijke zin “Hier werd de overweldiger tot staan gebracht” (ev. vertaling) door de Duitse bezetter tijdens de tweede wereldoorlog verwijderd, op deze paal nog te zien wel onduidelijk. Dit is een demarcatiepaal van het Belgische type met Belgische helm met het kenteken van een leeuwenkop. Op de voorzijde staat bovenaan de naam “Nieuport”, versierd met een lauwerkrans.

Geprofileerde rozegranieten zuil met piramidale opbouw, bekroond met een gesculpteerde Belgische helm, waarop een kenteken met een leeuwenkop is aangebracht. De helm is omlijst met een lauwerkrans. Op de zuil is een relëf uitgehouwen met aan de linkerzijde een veldfles en aan de rechterzijde een munitiezak van het Belgisch type aan gekruiste koppelriemen opgehangen. Aan de vier hoeken is een (mills-)handgranaat opgehangen aan een palmtak. Op de voorzijde staat bovenaan de naam “Nieuport”, versierd met een lauwerkrans. Onderaan is de tekst gedeeltelijk in de grond verdwenen. Gift van de provincie Oost-Vlaanderen. Het ontwerp van deze demarcatiepalen is van de Franse beeldhouwer en oud-strijder Paul Moreau-Vauthier.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

GEDENKZUIL FRANSE 81STE TERRITORIALE INFANTERIEDIVISIE

GEDENKZUIL FRANSE 81STE TERRITORIALE INFANTERIEDIVISIE
Plaats
Nieuwpoort
Adres
Brugse vaart – Gravensluis (op het kruispunt)
Google locatie NB – OL
51.13608, 2.75789
GPS NB – OL
51°08’09.3” – 02°45’29.0”
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Frans

Beschrijving
De gedenkzuil van de Franse 81ste territoriale infanteriedivisie is uit hardsteen gemaakt en staat op een sokkel op een schuin oplopend platform. Bekleed met beige faïencetegels en afgeboord met de Franse driekleur, staat een veelhoekige spitsnaald op een wat bredere meerledige sokkel, uitgevoerd in de hardsteen. Op de spitszuil: -op de voorkant “R.F.”, bronzen kruis met twee elkaar kruisende zwaarden -in het midden een vrouwenportret ‘Marianne’ voorstellend en daarrond “République Française”, “Aux morts de la 81e D.I.T.”. Op de sokkel: -op de voorkant: “E.M. 81e D.I.T. 11e 12e 14e 16e R.I.T. 29e R.A.C. 2/1 T. Gén. 9e Cuir. 2e T.E.M. 2e S.I.M.” -op de zijkant: “Spahis Auxiliaires” met ingegrifte blauw beschilderde letters.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

IJZERGEDENKTEKEN

Plaats
Nieuwpoort
Adres
Sluizen Plein bij Sluizenbrug
Google locatie NB – OL
51.13435, 2.75788
GPS NB – OL
51°08’03.3” – 02°45’27.8”
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Belgisch

Beschrijving
Dit gedenkteken werd gemaakt door Pieter Braecke. Het stelt een vrouw voor die, boven op een zuil, afgewend van de vijand, de Belgische kroon beschermend in de handen houdt. De vier figuren rond het gedenkteken verbeelden de weerstand voorgesteld door een blinde, een gekwetste, een zieke en een weerbare soldaat.
Op een cirkelvormig verhoog bestaande uit drie treden en een bloemperk staat een hoge trapeziumvormige sokkel, met op de top het beeld van een vrouw. De sokkel heeft op de zijden een soort steunberen, die naar boven toe versmallen en ze dragen elk een monolithisch beeld geplaatst achter een rechthoekige steen. Zij stellen vier gelauwerde soldaten voor: een gekwetste, een blinde, één met decoraties en één met een leeuw. Ze rijzen als het ware op uit de gebeeldhouwd de korenhalmen. Tussen de beelden op de hoeken van de sokkel zijn vooruitstekende gedenkplaten aangebracht. Op de top staat een vrouw op drie symbolische vuurmonden; zij is gehuld in een kapmantel, houdt het hoofd afgewend, daarbij een S-vormige beweging makend; in de handen houdt ze met een beschermend gebaar de Belgische kroon. Volledig uitgevoerd in hardsteen. Op de stenen voor de beelden staan afwisselend “Yser 1914-1918”, “IJzer 1914-1918” en eenmaal “14-1918”. Op de gedenkplaten van de sokkel staat telkens het Belgische wapenschild met bijstukken uitgehouwen en van links naar rechts de volgende teksten: “Union-Force”, “Belgium”; “Union-Force”, “Belgique”; “Eendracht-Macht”, “België” en eenmaal staat de portretbuste van de prins de Merode afgebeeld met de volgende tekst: “Erigé – par Ligue Nationale Souvenir”, “Voorzitter Prins Merode”, “Président Prince de Merode”, twee kruisen, “Opgericht door Herinnerings Nationale Bond -1930-“. Op elk der blokken van de sokkel zijn er twee rijen V’s uitgehouwen. Op de kanonlopen onder het beeld: “France”, “België”, “Engeland”. H. 1149 cm x diameter 1005 cm Uitvoering: Pieter Braecke (beeldhouwer) (gesigneerd) Het monument werd onthuld op 26 oktober 1930 in aanwezigheid van minister Ch. De Broqueville. Oorspronkelijk was er in de kroon die door de centrale figuur wordt gedragen, een elektrische lamp die van het beeld een baken wilde maken. De opdrachtgever was de Nationale Bond van het Aandenken aan de Belgische soldaten in IJzerslag gesneuveld.

Op de Kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter