Tagarchief: ieper

POTIJZE BURIAL GROUND CEMETERY

Plaats
Ieper
Adres
Potijzestraat
Google locatie NB – OL
50.860361, 2.909917
GPS NB – OL
50° 51′ 37.3″ – 2° 54′ 35.7″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Het terrein heeft een onregelmatige vorm met een oppervlakte van 4420 m² en is omgeven door een bakstenen muur.  De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield.

Hier bevond zich het domein met kasteel dat de Britten ‘White Château’ noemden. Niettegenstaande dat het kasteel dikwijls artilleriebeschietingen te verduren had, was het ingericht als een Advanced Dressing Station (medische post). Tijdens de Tweede Slag om Ieper waren er eveneens de hoofdkwartieren van de 27ste divisie gevestigd. De aanwezigheid van nog drie begraafplaatsen in de omgeving geeft een indicatie van het hoge aantal slachtoffers welke tijdens deze strijd zijn gesneuveld. De begraafplaats werd gebruikt tussen april 1915 en oktober 1918.

Er rusten 586 doden, waarvan er 21 niet geïdentificeerd konden worden.

Er liggen 580 Britten (21 onbekend), 3 Australiërs, 1 Canadees en 2 Duitsers begraven.

Op de kaart

POTIJZE CHATEAU WOOD CEMETERY

Plaats
Ieper
Adres
Zonnebekseweg
Google locatie NB – OL
50.861528, 2.913333
GPS NB – OL
50° 51′ 41.5″ – 2° 54′ 48″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Het trapeziumvormig terrein heeft een oppervlakte van 796 m² en is omgeven door een bakstenen muur. De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield, deze begraafplaats kan men bereiken langs een pad van 250 m dat verscholen ligt tussen de huizen langs de straat. Dit pad loopt tussen twee andere begraafplaatsen door, nl: Potijze Chateau Grounds Cemetery en Potijze Chateau Lawn Cemetery.

Deze begraafplaats is aangelegd op het vroegere bosrijke kasteeldomein die de Britten White Chateau noemden. Dit domein was bijna de ganse oorlog in Britse handen. In het kasteel was een Advanced Dressing Station (dit is een vooruitgeschoven medische post) ingericht en later, gedurende de Tweede Slag om Ieper (voorjaar 1915) was er ook het hoofdkwartier van de 27th Division gevestigd. Na het Duitse lenteoffensief van 1918 was het kasteel totaal vernietigd ten gevolge van zware beschietingen. Deze begraafplaats werd door de Field Ambulances gebruikt van april 1915 tot juni 1917. In 1918 werden nog drie bijzettingen uitgevoerd.

Er worden 157 slachtoffers herdacht.

Er liggen 151 Britten (6 onbekend) en 6 Canadezen begraven.

Op de kaart

POTIJZE CHATEAU GROUND CEMETERY

Plaats
Ieper
Adres
Zonnebeekseweg
Google locatie NB – OL
50.86125, 2.9155
GPS NB – OL
50° 51′ 40.5″ N, 2° 54′ 55.8″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield, ze begraafplaats vormt samen met de ernaast liggende Potijze Chateau Lawn Cemetery één geheel, enkel gescheiden door een niveauverschil en een pad. De gezamenlijke oppervlakte van beide begraafplaatsen is ongeveer 3985 m² en ze worden rondom begrensd met een bakstenen muur. De begraafplaats is bereikbaar langs een pad van 55 m, dat tussen de huizen verscholen ligt. Langs dit pad bereik je ook het 150 m noordwestelijker gelegen Potijze Chateau Wood Cemetery.

De begraafplaats lag in het domein van het kasteel dat de Britten White Château noemden. Niettegenstaande dat het kasteel dikwijls artilleriebeschietingen te verduren had, was het ingericht als een Advanced Dressing Station (medische post). De gewonden die het niet haalden werden hier dan begraven. Tijdens de Tweede Slag om Ieper (voorjaar 1915) waren er ook de hoofdkwartieren van de 27ste divisie gevestigd. Op de eerste verdieping was een observatiepost ingericht. Als gevolg van het Duitse lenteoffensief werd het kasteel in de zomer van 1918 grondig vernield. De begraafplaats werd gebruikt tussen mei 1915 en september 1918. Toen de oorlog ten einde was lagen er 241 doden begraven. Na de oorlog werden nog slachtoffers vanuit de omliggende slagvelden toegevoegd.

Er liggen 478 slachtoffers begraven waaronder 112 die niet geïdentificeerd konden worden.

Er worden 399 Britten (106 onbekend), 25 Australiërs (3 onbekend), 49 Canadezen (2 onbekend), 2 Nieuw-Zeelanders, 1 Zuid-Afrikaan, 1 Fransman en 1 onbekende Duitser herdacht.

Voor 12 slachtoffers werden Special Memorials Known to be buried in this cemetery  opgericht omdat hun graven niet meer gelokaliseerd konden worden en men aanneemt dat ze zich onder de onbekenden bevinden.
De Franse kapitein Raoul Johnston sneuvelde op 14 mei 1915 in de omgeving van Railway Wood (naast de spoorweg Ieper-Zonnebeke). Hij was verbindingsofficier bij de Britse 1st Cavalry Brigade. Hij ligt begraven onder een Frans grafkruis.

Op de kaart

GEDENKPLAAT VOOR DE FRANSE MILITAIREN

Plaats
Ieper
Adres
Markt
Google locatie NB – OL
50.8512, 2.8858
GPS NB – OL
50° 51′ 4.32″ – 2° 53′ 8.88″
Categorie 1
Bezienswaardigheid
Categorie 2
Frans

Beschrijving
Rechthoekige bronzen gedenkplaat met geprofileerde rand. Is opgericht te ere voor de Franse militairen gesneuveld tijdens de verdediging van Ieper en omgeving. Aan de bovenkant, gedeeltelijk boven de plaat uitstekend : twee hoornen des overvloeds waaruit palm- en laurierbladeren komen. In het midden daarvan een Franse helm met “RF” op brandende bom, geplaatst tegen gewafelde achtergrond. Onder de gedenkplaat: een bronzen krans met laurier- en eikenbladeren en aan de bovenkant een oorlogskruis, met twee zwaarden achter.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

WHITE HOUSE CEMETERY

Plaats
St Jan
Adres
Brugseweg
Google locatie NB – OL
50.861917, 2.898639
GPS NB – OL
50° 51′ 42.9″ – 2° 53′ 55.1″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Het terrein heeft een vijfhoekig grondplan met een oppervlakte van 4879 m².  Ze is ontworpen door Reginald Blomfield, de begraafplaats ligt aan de zuidwestelijke rand van het dorpscentrum en ongeveer 1,6 km ten noordoosten van de Grote Markt van Ieper.

De begraafplaats werd genoemd naar het White House, dat langs de weg van Ieper naar Sint-Jan lag. De begraafplaats werd gestart in maart 1915 en werd door gevechtseenheden gebruikt tot april 1918. Na de oorlog werd de begraafplaats uitgebreid met graven die werden overgebracht uit de slagvelden in de omgeving en uit een aantal kleinere begraafplaatsen.

Er worden 1.172 doden herdacht, waarvan 323 niet geïdentificeerd konden worden.

Er liggen 1002 Britten (297 onbekend), 45 Australiërs (7 onbekend), 85 Canadezen (15 onbekend), 1 Indiër, 25 Nieuw-Zeelanders (1 onbekend) en 5 Zuid-Afrikanen (3 onbekend).

Voor 44 slachtoffers werden Special Memorials Known to be buried in this cemetery opgericht omdat hun graven niet meer teruggevonden werden.

Voor 28 die oorspronkelijk op een andere begraafplaats lagen maar omdat hun graf vernield raakte worden hun oorspronkelijke begraafplaatsen vermeldt op een zogenaamde Duhallow Block witte vierkante steen met de vermelding van de oorspronkelijke begraafplaats

Later werden op de begraafplaats ook acht Britse en één Belgische dode uit de Tweede Wereldoorlog bijgezet. Zij sneuvelden tijdens de terugtrekking naar Duinkerke in juni 1940.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

 

WIELTJE FARM CEMETERY

Plaats
Sint Jan
Adres
Brugseweg 377 via pad
Google locatie NB – OL
50.868861, 2.911
GPS NB – OL
50° 52′ 7.9″ – 2° 54′ 39.6″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Is vanaf de weg bereikbaar langs een graspad van 180 m.  Het terrein is omgeven met een bakstenen muur, ze is 480 m² groot en werd ontworpen door Arthur Hutton.

Deze begraafplaats werd genoemd naar een nabijgelegen boerderij in de wijk Wieltje. Vanaf Juli tot Oktober 1917 werd deze begraafplaats aangelegd en gebruikt door gevechtseenheden van vooral de 2nd/4th Gloucesters.

Er worden 116 soldaten herdacht waarvan 10 niet geïdentificeerd konden worden.

Er liggen 113 Britten (10 onbekend), 1 Canadees, 1 Nieuw-Zeelander en 1 Duitser.

Voor 20 doden werden Special Memorials Known to be buried in this cemetery  opgericht omdat hun graven door artillerievuur werden vernietigd en niet meer gelokaliseerd konden worden.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

 

OXFORD ROAD CEMETERY

Plaats
St – Jan
Adres
Wieltje
Google locatie NB – OL
50.868972, 2.916611
GPS NB – OL
50° 52′ 8.3″ – 2° 54′ 59.8″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Ze bestaat uit drie delen die samen een Y-vormig grondplan vormen, met een totale oppervlakte van zo’n 3700 m². De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield.

De begraafplaats werd genoemd naar een weg die door de Britten Oxford Road werd genoemd De begraafplaats werd door gevechtseenheden gebruikt van augustus 1917 tot april 1918. In oktober 1917 begon men vlakbij een tweede begraafplaats, de Oxford Road Cemetery No.2, die nu als perk V een geheel vormt met de andere delen. Na dewapenstilstand werden nog doden bijgezet die afkomstig waren uit de omliggende slagvelden ten oosten en zuidoosten van Ieper.

Er worden 853 doden herdacht, waarvan 297 graven zijn niet-geïdentificeerd.

Er liggen nu 657 Britten (254 onbekend), 74 Australiërs (40 onbekend), 83 Canadezen, 37 Nieuw-Zeelanders (3 onbekend ) en 2 Duitsers.

Voor 3 slachtoffers werden Special Memorials Known to be buried in this cemetery  opgericht omdat hun graven niet meer teruggevonden werden en waarvan men aanneemt dat ze zich onder de naamloze grafzerken bevinden.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

 

50TH NOTHUMBRIAN DIVISION MEMORIAL

Plaats
Ieper
Adres
Wieltje
Google locatie NB – OL
50.87030, 2.91782
GPS NB – OL
50°52’13.2” – 02°55’04.8”
Categorie 1
Monument
Categorie 2
Brits

Beschrijving
Rechthoekig terrein, afgezet met een lage haag en een toegang uit witte natuursteen, vijf treden en een ijzeren toegangshek. In de diepte op een platform van groengrijze natuursteen afgedekt met witte natuursteen, bereikbaar met zes trapjes en met bloemen versierd staat een brede sokkel uit witte natuursteen op een trede, op de sokkel een rechthoekige naar boven toe verjongende zuil, bovenaan piramidaal afgewerkt. Op de vier hoeken van het platform staan vier afgeknotte sparren. Op de lange zijden bevinden zich banken uit natuursteen met hardstenen zitting.

Een hoge zuil herinnert aan de 50th Northumbrian division. Ze staat binnen een terrein dat met een haag en een toegang in witte natuursteen omsloten is.

Op de kaart

null

foto © amateurfotograaf Peter

 

AEROPLANE CEMETERY

Plaats
Ieper
Adres
Zonnebeekseweg
Google locatie NB – OL
50.863694, 2.930972
GPS NB – OL
50° 51′ 49.3″ – 2° 55′ 51.5″
Categorie 1
Kerkhof
Categorie 2
Brits

Beschrijving
De begraafplaats heeft een rechthoekig grondplan. De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield, en heeft een oppervlakte van 4159 m². De begraafplaats ligt meer dan drie kilometer ten noordoosten van het stadscentrum, langs de Zonnebeekseweg naar Zonnebeke, een paar honderd meter voorbij de Franse militaire begraafplaats Saint-Charles de Potyze en voor het gehuchtje Verlorenhoek

Het gebied van de huidige begraafplaats lag in niemandsland tot eind juli 1917 bij de Derde Slag om Ieper de gehuchten Verlorenhoek en Frezenbergwerden heroverd. De volgende maand werd de aanleg van de begraafplaats gestart, aanvankelijk onder de naam New Cemetery, Frezenberg. Een tijdje later werd de huidige naam gegeven, naar het vliegtuigwrak nabij de plaats van het huidige Cross of Sacrifice. Gevechtseenheden bleven de begraafplaats gebruiken tot het gebied in maart 1918 bij het Duitse Lenteoffensief weer in Duitse handen viel. Na de herovering werd de begraafplaats opnieuw gebruikt in september 1918. Na de oorlog werd de begraafplaats uitgebreid met graven uit de omliggende slagvelden en met graven die werden overgebracht van de ontruimde begraafplaatsen.

Er worden 1.105 doden herdacht, waarvan 636 niet geïdentificeerd.

Er liggen soldaten uit Verenigd Koninkrijk : 831 Canada : 48 Australië : 208 Nieuw-Zeeland : 17 Zuid-Afrika : 1

Voor 8 soldaten zijn Special Memorials Known to be buried in this cemetery opgericht omdat hun graven vermoedelijk onder de Onbekenden zijn.

Op de kaart